Uusia ulottuvuuksia pään alueen diagnostiikkaan

Elämme todella mielenkiintoisia ja innostavia aikoja diagnostisen kuvantamisen saralla. Kuvantamistekniikoiden ja -laitteiden kehitys ollut viime vuosina päätähuimaavaa.  Perinteisen 2D-kuvantamisen (intraoraali, panoraama, kefalostaatti) rinnalle kasvanut 3D-kuvantaminen on tuonut tarkan diagnostiikan tekemisen aivan uudelle tasolle. Syyt 3D-kuvantamisen suosioon ovat selviä; kolmiulotteinen kuvadata tarjoaa huomattavasti enemmän diagnostista informaatiota, kuin mitä perinteisillä kuvaustekniikoilla on ollut mahdollista saavuttaa. Oikean diagnoosin…

Laatua kuvausketjuun – se vaan on järkevää

Viranomaisten (STUK, Valvira) määräykset, ohjeet ja suositukset määrittelevät tärkeän osan säteilyturvallisuuden kannalta olennaisista asioista terveydenhuoltopalveluita tarjoavissa yrityksissä. Ohjeissa sanotaan muun muassa, että toiminnan harjoittajan on järjestettävä säteilylle altistavan toiminnan laadunvarmistuksen lisäksi kattava, koko kuvantamisketjun huomioiva omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman tulee kattaa laadunvarmistuksen ja säteilyturvallisuusasioiden lisäksi henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat. Kuvantamisketjuun kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon…

Tietoa, taitoa ja tunnetta

Kuvausketjun sujuvuudella on merkittävä vaikutus koko vastaanoton toimivuuteen ja kannattavuuteen. Vastaanoton kuvantamislaitteistoon on saatettu investoida merkittävät rahamäärät. On siis mielekästä, että laitteistosta otetaan irti mahdollisimman suuri hyöty käyttämällä sen ominaisuuksia tehokkaasti ja virheettömästi toistuvasti hyvän kuvanlaadun saavuttamiseksi. Kuvantamislaitteistojen turvallinen käyttö on osa laadukasta potilashoitoa, se pidentää laitteiston käyttöikää ja vastaa viranomaisten vaatimuksia; näiden asioiden ylläpitoon…