TEHOSTA HENKILÖSTÖN OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ KOULUTUKSILLA

Koulutettu ja osaava henkilöstö on tärkeä tekijä vastaanoton kuvantamisketjun sujuvassa toiminnassa ja huolehtii osaltaan siitä, että laadukkaassa potilashoidossa tarvittava hyvä kuvanlaatu saavutetaan ja viranomaisten röntgentoiminnalle asettamat vaatimukset täytetään. Kouluttaminen lisää henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista. Se kertoo työntekijöille, että työnantaja arvostaa heitä ja on valmis panostamaan heidän osaamiseensa ja hyvinvointiin.

Tietoa, taitoa ja tunnetta

Imaqen Oy:n kurssitarjonta kattaa kaiken perinteisestä 2D kuvantamisesta (intraoraali, panoraama, kefalometria) aina vaativaan KKTT-kuvantamiseen pään-, niskan-ja hampaiston alueilla; miten hyvä kuvanlaatu saavutetaan ja ylläpidetään sekä miten vastaanoton laadunvarmistukseen ja säteilyturvallisuuteen liittyvät asiat tulisi huomioida (säteilysuojelun täydennyskoulutusvaatimukset, STUK/ST 1.7).

Tiedollisen ja taidollisen annin lisäksi tavoitteemme on, että osallistuja innostuu kuvantamisesta ja motivoituu hoitamaan päivittäiset kuvantamiseen liittyvät tehtävät tehokkaammin ja huolellisemmin.

Helsingin Kaisaniemessä kotipaikkaansa pitävän Imaqen Oy:llä on vuosikymmenien kokemus röntgenkuvantamisesta. Tiimimme koostuu pitkän linjan ammattilaisista ja juuremme ovat syvällä suomalaisen ja kansainvälisen röntgenkuvantamisen osaamisessa.

Maailmanlaajuinen osaajaverkostomme kattaa niin kuvantamislaitteiden valmistajia, kliinikoita kuin yliopistotutkijoita. Imaqenin matkassa kohti parempaa kuvantamista!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne ja budjettiinne sopiva koulutustapahtuma, vaikka TYKY-päivien yhteyteen!

Koulutusvalikoimaamme kuuluvat juuri nyt nämä ajankohtaiset koulutukset:

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

  [recaptcha id:Foo class:bar]

  Esimerkkejä kurssitarjonnasta:

  Johdatus KKTT-kuvantamiseen: laiteoppia, kliininen fysiikka, käyttöönotto ja laadunvarmistukseen liittyvä lainsäädäntö ja viranomaismääräykset
  KKTT-kuvantamisen perusteet ja diagnostiset mahdollisuudet syvällisemmin. Säteilyturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät asiat.

  Päivitä tietosi digitaalisesta 2D-kuvantamisesta
  Perustietojen päivitystä 2D-kuvantamistekniikoista. Säteilyturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät asiat.

  Pään- ja hampaiston alueen KKTT-kuvantaminen tutuksi
  KKTT- kuvantamisen perusteet ja diagnostiset mahdollisuudet. Säteilyturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät asiat.

  Hyvän kuvantamisen perusteet – työkurssi
  Räätälöidään osallistujien tarpeen mukaan. Käyttökoulutusta, säteilyturvallisuus- ja
  laadunvarmistusasioiden läpikäynti.

  KKTT-kuvantaminen Korva-, nenä-, ja kurkkutautien (KNK) tutkimuksissa
  Kattava tietopaketti KKTT-kuvantamisen eduista KNK alueen diagnostiikassa. KKTT-kuvantamisen perusteita, potilastapausten läpikäyntiä sekä säteilyturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät asiat.

  Laatu ja turvallisuus hampaiston kuvantamisessa
  Säteilyturvallisuuteen, laadunvarmistukseen ja hyvään kuvanlaatuun liittyvät asiat.

  Tehot irti KKTT-laitteistosta
  KKTT-kuvantamisen perusteet, käyttöalueet, 3D-kuvadatan integrointimahdollisuudet sekä
  sädeturvaan ja laadunvarmistukseen liittyvät asiat.