TEHOSTA HENKILÖSTÖN OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ KOULUTUKSILLA

Koulutettu ja osaava henkilöstö on tärkeä tekijä vastaanoton kuvantamisketjun sujuvassa toiminnassa ja huolehtii osaltaan siitä, että laadukkaassa potilashoidossa tarvittava hyvä kuvanlaatu saavutetaan ja viranomaisten röntgentoiminnalle asettamat vaatimukset täytetään. Kouluttaminen lisää henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista. Se kertoo työntekijöille, että työnantaja arvostaa heitä ja on valmis panostamaan heidän osaamiseensa ja hyvinvointiin.

Tietoa, taitoa ja tunnetta

Imaqen Oy:n kurssitarjonta kattaa kaiken perinteisestä 2D kuvantamisesta (intraoraali, panoraama, kefalometria) aina vaativaan KKTT-kuvantamiseen pään-, niskan-ja hampaiston alueilla; miten hyvä kuvanlaatu saavutetaan ja ylläpidetään sekä miten vastaanoton laadunvarmistukseen ja säteilyturvallisuuteen liittyvät asiat tulisi huomioida (säteilysuojelun täydennyskoulutusvaatimukset, STUK/ST 1.7).

Tiedollisen ja taidollisen annin lisäksi tavoitteemme on, että osallistuja innostuu kuvantamisesta ja motivoituu hoitamaan päivittäiset kuvantamiseen liittyvät tehtävät tehokkaammin ja huolellisemmin.

Helsingin Kaisaniemessä kotipaikkaansa pitävän Imaqen Oy:llä on vuosikymmenien kokemus röntgenkuvantamisesta. Tiimimme koostuu pitkän linjan ammattilaisista ja juuremme ovat syvällä suomalaisen ja kansainvälisen röntgenkuvantamisen osaamisessa.

Maailmanlaajuinen osaajaverkostomme kattaa niin kuvantamislaitteiden valmistajia, kliinikoita kuin yliopistotutkijoita. Imaqenin matkassa kohti parempaa kuvantamista!

Koulutusvalikoimaamme kuuluvat juuri nyt nämä ajankohtaiset koulutukset:

Suunnitellaan yhdessä juuri teidän tarpeisiinne ja budjettiinne sopiva koulutustapahtuma, vaikka TYKY-päivien yhteyteen!